Výzvy CLLD MAS Litomyšlsko

Výzvy připravované, aktuálně vyhlášené a ukončené:

 

Integrovaný regionální operační program (IROP)ZDE

INTERNÍ POSTUPY IROP MAS LITOMYŠLSKO FINAL (verze 1.0 účinná od 26.3.2018)

 

Operační program Zaměstnanost (OP Z)ZDE

 

Program rozvoje venkova (PRV)ZDE

Interní postupy PRV MAS Litomyšlsko (verze 1.0 účinná od 28.5.2018)

 

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)ZDE

 

Podpořené projekty
Oblastní charita Nové Hrady - Sklad Vybavení zámečnické dílny Morašice - Zdravotní středisko Úprava sportovního areálu SDH v Desné u Litomyšle Centrum řemesel Sebranice Nákup olepovacího stroje Bezbariérová úprava okolí kulturního domu v Poříč
Rubriky
Nejnovější příspěvky
Přihlašte se k zasílání novinek MAS
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
Místní akční skupina Litomyšlsko aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Více informací: http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu
Facebook profil
Jsme podporováni: Jsme členem: Jsme partnerem:
EZFRV, LEADER, PRV Národní síť ČR Sdružení obcí Toulovcovy Maštale